Политика за поверителност

§ 1
Общи положения

Тази Политика за поверителност има за цел да осигури усещане за сигурност на всеки потребител на Уебсайта. Използвайки Уебсайта, вие приемате условията на Политиката за поверителност.
Определенията, използвани в Политиката за поверителност, трябва да се разбират както следва:
а) Потребител - физическо лице, посещаващо Уебсайта,
б) Администратор - администраторът на данните е Haraka Paka Martin Wangelow, със седалище в Полша - катовице, ЕИК 6351842354,
в) Уебсайт - уебсайтът на адрес www.egipet.bg,
г) Политика за поверителност - този документ.
С цел по-добро приемане на Политиката за поверителност, терминът „Потребител“ е заменен с термините „Вие“, „Администратор“ – „Ние“. Терминът „GDPR“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, както и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО.
Администраторът препоръчва използването на най-новите версии на уеб браузърите. Ако Потребителят използва по-стари версии на браузъри и/или различни от най-новите налични версии, Администраторът не гарантира коректната работа на Уебсайта.
§ 2
Администратор на лични данни

Данните, включително лични данни, се получават чрез формуляри от Потребителя и се оставят по време на посещението на Уебсайта.
Ние обработваме лични данни като: Име и фамилия, e-mail адрес, адрес на получателя, телефонен номер.
Личните данни се обработват:
а) в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни,
б) в съответствие с прилаганата Политика за поверителност,
в) до степента и за целта, съответстващи на съгласието, изразено от Вас на Уебсайта,
г) до степента и за целта, необходими за изпълнение на законни интереси (законни цели), като обработването не нарушава правата и свободите на субекта на данните.
Всеки субект на данни (ако сме техен администратор) има право на достъп до данни, коригиране, изтриване или ограничаване на обработката, право на възражение, право на подаване на жалба до надзорния орган.
Контактът с лицето, контролиращо обработването на лични данни в организацията на Администратора, е възможен чрез електронна поща на следния имейл адрес: egipetonline@gmail.com
Запазваме си правото да обработваме вашите данни до оттегляне на съгласието, но не повече от: 30 дни.
Изтриването на лични данни може да настъпи в резултат на оттегляне на съгласието или подаване на законово допустимо възражение срещу обработването на лични данни.
Запазваме си правото да обработваме вашите данни след оттегляне на съгласието само до степента за предявяване на евентуални искове в съда или ако националните разпоредби или разпоредбите на ЕС или международното право ни задължават да съхраняваме данни.
§ 3
Защита на личните данни

Защитата на данните се осъществява в съответствие с изискванията на общоприложимото законодателство, а съхранението им става на защитени сървъри.
Ние уважаваме правото на поверителност и се грижим за сигурността на данните. За тази цел се използва, наред с другото, защитен протокол за криптиране за използване на уебсайт.
Личните данни, предоставени на Уебсайта, се третират като поверителни и не са видими за трети страни, с изключение на Администратора и упълномощени лица от страна на Администратора.
Администраторът не споделя лични данни с други субекти, освен упълномощените съгласно приложимото законодателство.
Внедрихме псевдонимизация, криптиране на данни и въведохме контрол на достъпа, благодарение на което минимизираме ефектите от евентуално нарушаване на сигурността на данните.
Личните данни се обработват само от упълномощени от нас лица или от обработващи, с които работим в тясно сътрудничество.
Администраторът може да възложи на подизпълнител лични данни като част от предоставяне на ИКТ услуги или съхранение на данни на сървъра. Подповеряването се извършва на субекти като: OVH.
Декларираме, че предоставяме достатъчни гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработката да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 95/46/ЕО (наричана по-долу „GDPR)“ и защитава правата на субектите на данни.
Ние декларираме, че:
а) обработваме лични данни само по документирана инструкция на посетителя на уебсайта, това се отнася и за прехвърлянето на лични данни към трета държава или международна организация - освен ако такова задължение не ни е наложено от правото на Европейския съюз или правото на държавата членка, на която сме подчинени.
б) гарантираме, че лицата, упълномощени да обработват лични данни, се задължават да запазят тайната,
в) предприема всички мерки, изисквани по чл. 32 GDPR,
г) спазваме условията за ползване на услугите на друг процесор, посочени в чл. 28 сек. 2 и 4 GDPR,

§ 4
Условия за връщане

Можете да анулирате закупената услуга до 48 часа от нейното стартиране.
За да се откажете, моля, изпратете имейл на следния адрес: egipetonline@gmail.com, като посочите номера на поръчката и причината за анулирането. Съобщението трябва да бъде изпратено от същия имейл адрес, използван по време на процеса на резервация.
Потребител, сключил договор от разстояние, може в рамките на 14 календарни дни да се откаже от него без да посочва причина и без да прави разходи, с изключение на разходите за вече завършено пътуване.


§ 5
Процедури за оплаквания

Клиентът има право да подаде рекламация. Рекламациите могат да се отнасят по-специално до изпълнението на поръчки и поръчани продукти.

Рекламацията следва да бъде подадена по електронна поща на следния адрес: egipetonline@gmail.com, като се посочи номерът на поръчката, името и фамилията на лицето, което прави поръчката, и подробно описание на рекламацията.

Услугата подлежи на рекламация само ако:
• Закупеното пътуване няма да се осъществи;
• Една от изброените точки от програмата на пътуването няма да бъде изпълнена.
Услугата не подлежи на рекламация, когато:
• Потребителят не се явява в уречения час на определения пункт на тръгване;
• Потребителят не спази датите за събиране, договорени по време на пътуването;
• По кауза на потребителя, нито една от точките от програмата на турнето няма да бъде изпълнена;


§ 6
Информация за бисквитките

Сайтът използва бисквитки. Това са малки текстови файлове, изпращани от уеб сървър и съхранявани от компютърния софтуер на браузъра. Когато браузърът се свърже отново с уебсайта, уебсайтът разпознава типа устройство, от което потребителят се свързва. Параметрите позволяват информацията, съдържаща се в тях, да бъде прочетена само от сървъра, който ги е създал. Следователно бисквитките улесняват използването на посетени преди това уебсайтове.
Събраната информация се отнася до IP адреса, вида на използвания браузър, езика, вида на операционната система, доставчика на интернет услуги, информацията за часа и датата, местоположението и информацията, изпратена до уебсайта чрез формата за контакт.
Обработените бисквитки анализират анонимна информация за използването на Уебсайта. Бисквитките помагат да се подобри функционалността на уебсайта и да се адаптира по-добре към очакванията и нуждите на посетителите. Бисквитките събират анонимна информация, записват тенденции в сайта, без да идентифицират отделни лица. Аналитичните инструменти използват собствени бисквитки, за да анализират дейностите на посетителите. Тези бисквитки се използват за съхраняване на информация, например времето на започване на текущите посещения и дали посетителят е бил на уебсайта преди, от кой уебсайт е дошъл, каква резолюция на екрана е неговото устройство, как се движи в уебсайта, и т.н.
Всеки човек, който разглежда уебсайта, трябва да управлява бисквитките, като променя настройките на своя уеб браузър. Ако не искате да ги използвате, можете да предотвратите запазването на бисквитки на вашето устройство или да изтриете за постоянно запазените файлове. Моля, имайте предвид, че това обаче може да влоши качеството на работата на уебсайта, като не събира бисквитки и не чете информация въз основа на тях.
Ние използваме следните бисквитки на нашия уебсайт:
а) „необходими“ бисквитки, позволяващи използването на услугите, налични на уебсайта, напр. бисквитки за удостоверяване, използвани за услуги, които изискват удостоверяване на уебсайта;
б) бисквитки, използвани за гарантиране на сигурността, например използвани за откриване на измами в областта на удостоверяването в рамките на уебсайта;
в) „бисквитки“ за ефективност, позволяващи събирането на информация за начина, по който се използват страниците на уебсайта;
г) „функционални“ бисквитки, позволяващи „запомняне“ на избраните от потребителя настройки и персонализиране на потребителския интерфейс, напр. по отношение на езика или региона, от който идва потребителят, размера на шрифта, външния вид на уебсайта и т.н.;
д) „рекламни“ бисквитки, позволяващи доставянето на рекламно съдържание на потребителите, съобразено с техните интереси.

Защо си заслужава да ползваш нашите услуги

Ние сме фирма с дългогодишен опит в продажбата на екскурзии. Работим в четири държави на два континента. Предлагаме екскурзии в България, Египет, Дубай (Обединени Арабски Емирства) и Занзибар. Нашите клиенти са доволни от нашите услуги. Имаме хиляди продадени екскурзии и много доволни клиенти. Хората, които веднъж са използвали нашите услуги, с удоволствие се връщат при нас. Очакваме и Вас!